Jak korzystać z szablonów i wycinanek? / How to use the papercraft templates and cut-outs?

 

Jak korzystać z szablonów i wycinanek?

Zaczynamy od pobrania i wydrukowania pliku. Niektóre pliki zawierają wycinanki gotowe do wycięcia z danej kartki papieru, inne - kontury kształtów do tworzenia szablonów.

Szablony tworzy się w następujący sposób:

wybrany wydrukowany kształt wycinamy nożyczkami,
kładziemy na sztywnym papierze,
kształt obrysowujemy ołówkiem,
wycinamy ze sztywnego papieru odrysowany kształt.
Otrzymujemy szablon, który możemy wielokrotnie użyć.
Szablony można wykorzystać do odrysowania kształtu na różnego rodzaju kolorowych papierach i materiałach, żeby wyciąć z nich nowe elementy, albo do odrysowania kształtu i pokolorowania go kredkami, mazakami lub farbami.

Warto zachowywać raz wykonane szablony, ponieważ mogą przydać się do następnej pracy, np. kartki okolicznościowej lub laurki. Pozostałe po wycinaniu większe paski papieru powinniśmy zostawić do ponownego wykorzystania, np. na zapiski, czy listę zakupów.


How to use the papercraft templates and cut-outs?

We start from the downloading and printing the file. Some files are ready to cut-out from the already printed sheet, while the others have outlined shapes prepared for creating the templates.

How to make a template?

Firstly, cut out a chosen shape from the print,
then put it down on a paperboard,
next, outline the shape with a pencil,
finally - cut it out. You've got a multiple use template. You can use them to outline them colourful papers or other materials to cut out some new elements.
You can also make a contour for colouring with crayons, markers or paints.

Keep the once made templates, they may be useful for another craft like a greeting or congratulatory card. Save the bigger strips of paper left after the cutting and re-use them, eg. on the notes or shopping list.