środa, 21 stycznia 2015

Zestaw do zrobienia kartki na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Zestaw do zrobienia kartki na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Zestaw dla dzieci do wykonania kartki na Dzień Babci i Dzień Dziadka zawiera kontury kształtów do wycięcia. Dzięki zestawowi dzieci mogą własnoręcznie (lub z pomocą opiekunów) wykonać kartkę dla bliskich.Wśród przygotowanych kształtów znajdują się płatki, liście, tabliczki, serce i tulipan. Za ich pomocą można stworzyć szablony ze sztywnego papieru.Takie szablony pomogą przy wycinankach z kolorowych papierów, można ich użyć też do narysowania konturów na kartce i pokolorowania.

Zestaw zawiera kontury często wykorzystywanych do laurek elementów. Zestaw nie jest ozdobiony, nie sugeruje też gotowych układów. Poszczególne elementy można wyciąć lub odrysować, zestawiać ze sobą w dowolny sposób.Dzieci układając wycięte fragmenty tworzą własne kompozycje i pobudzają swoją kreatywność.

Życzę udanej zabawy.

Zestaw do wydrukowania jest darmowy.  Pobierz stąd zestaw

Do przygotowania kartki na Dzień Babci i Dzień dziadka potrzebne są:
arkusze papieru A4, sztywny papier, kolorowe papiery, nożyczki, kredki i/lub mazaki, ołówek, klej.
Młodszym dzieciom trzeba pomóc w wycinaniu fragmentów i przygotować im sztywne szablony.
Sztywne szablony są użyteczne, ponieważ można je wielokrotnie zastosować przy wycinaniu z różnych kawałków ozdobnego papieru.

1. Zaczynamy od wydrukowania zestawu.
2. Wybieramy kształty i wycinamy je. Wycięty kształt kładziemy na sztywnym papierze, odrysowujemy go i wycinamy. W ten sposób powstaje szablon.


3. Przygotowany szablon kładziemy na kolorowym papierze i odrysowujemy. Jeżeli potrzebujemy więcej elementów tego samego rodzaju - wystarczy kilkakrotnie zgiąć papier i - dzięki temu - wyciąć kilka sztuk na raz.

4. Dzieci układają i przyklejają wycięte elementy, mogą też użyć szablonów do odrysowania kształtów, a następnie pokolorowania ich.


National Grandparents Day Card Set.


This National Grandparents Day Card Set for kids contains the cut out templates. With this set kids can make a DIY card by themselves or with a little help of someone older. The set is composed of shapes of petals, leaves, labels, a heart and a tulip. You can prepare stencils of paperboard. Such stencils will be a great help while making easy paper cuttings from colourful papers. You can use them to outlining shapes (and colouring after that), too.

This set includes the contours of popular greeting cards' elements. The set is not decorated and it does not suggest ready made arrangements. You can cut out, outline and set each of these elements freely. Kids set cut elements makingtheir own compositions what stimulates their creativity.

Have fun!

This National Grandparents Day Card Set is free. You can download it from here.

What you need for making a DIY card for grandparents is: A4 size paper, a paperboard, some colourful papers, a pair of scissors, crayons and/or markers, a pencil, a glue.
Younger kids needs some help while using scissors and preparing stencils from paperboard.
Paperboard stencils are useful, because you can use them several times.

1. Lets start from printing out the set.
2. Choose shapes and cut them out.
3. Place the cut out shape on a paperboard, outline it and cut it out. That's how you make a stencil.
4. Place a stencil on colourful paper and outline it. If you need more than one element of the same kind, fold the paper several times and cut it.
5. Kids arrange and glue elements, they can use stencils to outline the shapes and colouring them.