środa, 31 maja 2017

Baner na Dzień Dziecka

Prosty baner na Dzień Dziecka, do wydrukowania z trzech stron A4 w jednym pliku. Wystarczy wyciąć, zrobić dziurki, przewlec nitkę, albo sznurek, czy też wstążkę i zawiesić. Jest na tyle lekki, że nitkę można przykleić do podłoża taśmą klejącą.

sobota, 29 października 2016

Teatrzyk cieni na halloween


Wydrukuj zestaw na Halloween, pokoloruj ducha i dynię - jeśli chcesz, wytnij im oczy i usta. Przygotuj klej, pałeczki i kawałek papieru. Za pomocą kawałka papieru przymocuj kształt do pałeczki. Jeżeli papier nie jest wystarczająco gruby, wytnij kolejny kształt i przyklej do kukiełki.


Halloween shadow theater

Print the Halloween Set, colour the ghost and the pumpkin - if you want cut out their eyes and mouth.
Prepare a glue, some chopsticks and a piece of paper. Attach a silhouette with a piece of paper to a chopstick. If the paper is not thick enough, cut out another silhouette and glue to the shadow puppet.


piątek, 23 września 2016

Pory roku


Zapoznaj dziecko z porami roku.
Jaka jest pogoda w różnych porach roku?
Pobierz i wydrukuj te dwa arkusze: kontur drzewa i arkusz "Pory roku".

Dzieci mogą korzystać z farb, kredek i mazaków podczs kolorowania.
Wytnij kształty z arkusza "Pory roku" i przyklejcie do sylwetki drzewa.


Seasons


Acquaint your child with seasons of the year.
What's the weather like in the different seasons in your country?
Download and print these two worksheets: the tree silhouette and the Seasons activity sheet.

Kids can work with paint, crayons and feltpens while colouring.
Cut out some shapes from the Seasons activity sheet and glue them to the tree silhouette.

piątek, 11 marca 2016

Wielkanocna aktywność dla dzieci

 
Tym razem nie zamieszczam szablonu, ale łatwą wyplatankę i jeszcze bardziej prosty stempel.
Należy przygotować kartkę sztywnego papieru, brązową, papierową torbę, rolkę po papierze toaletowym, ołówek, linijkę, nożyczki i zestaw do malowania.
Z papierowej torby wytnij paski, żeby łatwiej było wycinać można narysować ołówkiem linie.
 
Weź pasek papieru, zegnij na pół, nałóż klej na końcówki i przyczep do kartki.
Powtórz czynność z kilkoma innymi paskami. 
Weź kolejny pasek, zagnij jego koniec, przyklej za przymocowanymi już paskami i zacznij przeplatać. 
Przyklej drugi koniec.  Kontynuuj z innymi paskami do otrzymania "koszyka".

Weź rolkę po papierze toaletowym i uformuj kształt jajka.
Umocz w farbie i odciśnij stempel.
Kiedy kontur wyschnie, pokoloruj pisanki. Przymocuj ostatni pasek papieru, aby wykończyć koszyk.

 

Easter activity for kids

This time there's no stencil, but a really simple stamp and some paper 'wickerwork'. All you need is a cardboard, a brown, paper bag, a toilet roll, a pencil, a ruler, a pair of scissors and a paint set. Cut out some paper stripes from brown paper, draw some lines first so make it easier to cut.  Take a paper stripe, fold in half and place some glue at the ends, attach it to the cardboard. Repeat it with some other pieces. Take another one and fold the end of it, glue behind attached stripes and start weaving.
Paste the other end. Continue with other stripes so you've got a 'basket'. Take a toilet roll and form an egg shape. Dip it in the paint and make a stamp. When it dries paint Easter eggs. Attach the last stripe of paper to finish a basket.