Czy szablony i wycinanki są przeznaczone dla dzieci? / Are those printables meant for kids?

Czy szablony i wycinanki są przeznaczone dla dzieci?

Korzystanie z wycinanek i szablonów jest przeznaczone dla dzieci, jednak przygotowaniem powinni zająć się opiekunowie.Trzeba pamiętać, że nawet kartką papieru można się skaleczyć, a jeżeli dzieci mają korzystać z nożyczek powinny być one dostosowane do wieku i umiejętności dziecka. Młodszym dzieciom należy pomagać przy tworzeniu prac.

Szablony i wycinanki nie narzucają końcowego sposobu wykonania pracy, zgodnie z moim założeniem to dzieci mają zadecydować o estetyce projektu. Papierowe aktywności tworzą płaszczyznę, w ramach której dzieci mają możliwość wyboru koloru, faktury, czy kształtu, co pobudza ich kreatywność.


Are those printables meant for kids?


The printables are meant for kids, but the templates and the cut-outs should be prepared by the parent / guardian. You have to notice that even a paper sheet has a sharp edge. You should prepare a right kind of scissors appropriate to the age and abilities of a child, if he/she will use them. The younger kids should be assisted while making crafts.

The printables do not impose a final decoration of the craft, according to my assumption that children have to decide about the aesthetics of the project. DIY papercrafts are the form of activity in which the children choose the color, texture, and shape what stimulates their creativity.