Warunki korzystania. Terms of use.

Warunki korzystania.

Tylko do użytku osobistego.

Zamieszczone na stronie, darmowe, nadające się do druku pliki służą tylko do osobistego, opartego na zasadach non-profit, niekomercyjnego użytku.
Nie zezwala się na sprzedaż tych plików lub elementów z nich wydrukowanych, czy pozyskanych.
Nie zezwala się na redystrybucję, przekształcanie za pomocą jakichkolwiek technik cyfrowych, ani używanie ich w swoich cyfrowych projektach.
Wszystkie pliki są oryginalne i wytworzone przez Agnieszkę Bielicką-Borkowską.
Poprzez pobranie pliku, potwierdza się zapoznanie z warunkami korzystania z zawartości na potrzeby swoich, osobistych projektów, a nie prawo do dysponowania zawartością samą w sobie.
Zobowiązuje się do umieszczenia linku zwrotnego/informacji o autorze gdy używasz plików.

Terms of use.  

For personal use only.

These free printables are for personal, non-profit, non-commercial use only.
You may not sell these files or items printed and assembled from these files.
You may not redistribute these files, transform them in any digital way or use them in your digital projects.
All files are original and made by Agnieszka Bielicka-Borkowska.
By downloading the file, you acknowledge receipt of a terms of use the content for your personal projects but not the rights to the content itself.
You are required to link/credit back to this site when you use the files.