piątek, 23 września 2016

Pory roku


Zapoznaj dziecko z porami roku.
Jaka jest pogoda w różnych porach roku?
Pobierz i wydrukuj te dwa arkusze: kontur drzewa i arkusz "Pory roku".

Dzieci mogą korzystać z farb, kredek i mazaków podczs kolorowania.
Wytnij kształty z arkusza "Pory roku" i przyklejcie do sylwetki drzewa.


Seasons


Acquaint your child with seasons of the year.
What's the weather like in the different seasons in your country?
Download and print these two worksheets: the tree silhouette and the Seasons activity sheet.

Kids can work with paint, crayons and feltpens while colouring.
Cut out some shapes from the Seasons activity sheet and glue them to the tree silhouette.