niedziela, 18 października 2015

Grzyby


 Pokaż swoim dzieciom organizm, który nie należy ani do królestwa roślin, ani do królestwa zwierząt. Ten zestaw zawiera kształty borowika szlachetnego (Boletus eduli), muchomora (Amanita muscaria) i pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius).  Wytłumacz różnicę pomiędzy gatunkami jadalnymi i niejadalnymi i uświadom jak łatwo pomylić się pomiędzy gatunkami, np. borowikiem szlachetnym (prawdziwkiem) i goryczakiem żółciowym (Tylopilus felleus), popularnie zwanym - choć niewłaściwie - borowikiem szatańskim, oraz pieprznikiem jadalnym (kurką) a lisówką pomarańczową (Hygrophoropsis aurantiaca).

Fungus

Show your kids the form of life that doesn't belong to the Kingdom of Plants nor Animals. This set contains three shapes of the king bolete (Boletus eduli), the agaric (Amanita muscaria) and the chanterelle (Cantharellus cibarius). Tell the difference between edible and inedible species. Explain that it is easy to make a mistake between them: the king bolete and the bitter bolete (Tylopilus felleus), the chanterelle and the false chanterelle (Hygrophoropsis aurantiaca).