środa, 3 czerwca 2015

Papierowy motyl

Podczas wiosennego spaceru obserwowaliśmy kwiaty i motyle.
Cytrynki i modraszki wspaniale mieniły się barwami na tle zieleni trawnika.
Stąd można pobrać szablon do wykonania papierowego motyla.

Jak zrobić motyla z papieru?
1. Wydrukuj szablon.
2. Złoż arkusz papieru na pół, wzdłuż kropkowanej linii. 3. Wytnij kształt.

4. Rozłóż motyla i pokoloruj.
Baw się dobrze!

 

 

 

 

 

 

 

 

A paper butterfly

During Spring stroll we were watching flowers and butterflies.
The brimstone and the holly blue butterfly brings some colour to green grass.

Here's a template to make your own paper butterfly.

How to make a paper butterfly?

1. Print out the template.
2. Fold the paper sheet in half along the dotted line.
3. Cut out the shape.
4. Unfold the paper butterfly and colour it.
Have fun!