sobota, 10 stycznia 2015

Szablon płatków śniegu. Free snowflake template.

Szablon płatków śniegu.  Free snowflake template.

 Czasami dzieci wręcz nie mogą się doczekać pierwszego śniegu. Kiedy się topi, czekają na następny.
Możesz skrócić ich oczekiwanie proponując zabawę z papierem. Wycinanie papierowych płatków śniegu rozświetli pochmurne dni.
 Sometimes kids just can't wait for the first snow. When it melts, thy're waiting for the next snowfall.
You can help them to short the waiting with paper activity. Making their own paper snowflakes will brighten the cloudy days.

Pobierz stąd szablon. Wydrukuj szablon płatków śniegu.
Download snowflake template. Print the snowflake template out.
 

Wybierz odpowiadający Ci szablon. Wytnij trójkąt.
Choose the template you like. Cut out the triangle.

Przygotuj kartkę A4. Zegnij papier, by utworzyć duży trójkąt. Odetnij pozostałą część i zachowaj, np. na notatki, czy listę zakupów.
Prepare A4 size paper. Fold the paper to get a big triangle. Cut the rest of paper and leave it for notes, shopping list, etc.

Zegnij duży trójkąt na pół.
Fold the big triangle in half.


Chwyć prawą część i zegnij w 1/3 figury.
Take the right side and fold in 1/3 of the figure.

Chwyć lewą część i zegnij tak, jakby owijając już zagiętą prawą część.
Now take the left side and fold it in a way like you wanted to wrap the already folded right side.

Należy dokładnie wykonać zagięcia, by obie części przylegały do siebie.
You have to be thorough while folding - both sides must accurately fit to each other.


Otrzymujemy rożek z 'rogami'. Odwracamy go na drugą stronę i obcinamy rogi wzdłuż linii papieru.
Now you've got a cornet with 'horns'. You have to turn it on back side and cut out the 'horns' along the paper line.

Weź szablon. Przyjrzyj się, czy któraś z szarych części styka się z ciemną linią, jeśli tak wytnij ją ostrożnie pozostawiając ciemniejszy pasek.
To ważne, ponieważ oznacza miejsce, w którym nie można przeciąć zagiętego papieru.

Take a template. Pay attention whether some of the grey lines stick to darker one, if so cut it carefully leaving the darker stripe.
It's important, because it shows the site of the folded paper which can't be cut.
 

Połóż szablon na papierze i odrysuj go.
Place the template on a paper and draw a contour.

Tnij wzdłuż linii. Ostrożnie rozłóż wycinankę.

Cut along lines. Carefully unfold the shape.