poniedziałek, 5 stycznia 2015

Darmowy szablon figurek na Święto Trzech Króli - wycinanka i kolorowanka dla dzieci. Free printable Three Wise Men stands for kids.

Darmowy szablon figurek na Święto Trzech Króli - wycinanka i kolorowanka dla dzieci.

6 stycznia, z kolorowymi paradami i spotkaniami rodzinnymi, wpisuje się w okres Świąt Bożego Narodzenia. Święto, chociaż ma religijny charakter, w  wielu państwach stało się popularnym, kulturowym wydarzeniem. Kościół katolicki przywołuje legendę Trzech Króli, którzy podążali za Gwiazdą Betlejemską, aby zanieść prezenty narodzonemu Jezusowi.
Trzej Królowie przybyli z nieokreślonego bliżej miejsca na Wschodzie, są znani również pod mianem Trzech Mędrców albo Magów. Tradycja nadała każdemu z nich imię i wyposażyła w charakterystyczny atrybut, cenny dar transportowany w specjalnym pojemniku - cyborium.
Melchior, arabski sułtan, przyniósł złoto.
Kacper, orientalny władca - kadzidło.
Baltazar, nubijski książe z Etiopii - mirrę.

Przygotuj się do dnia Trzech Króli wykonując papierowe zabawki - figurki przedstawiające Trzech Króli.

- wydrukuj każdy szalon na kartce A4,
szablon 1 
szablon 2 
szablon 3 
(do użytku osobistego)
- wytnij go,
- pokoloruj,

- sklej oba końce i załóż spinacz, gdy klej wyschnie możesz zdjąć spinacz.Three Kings Day - paper craft for kids.

With colourful parades and family gatherings, January 6 is keeping with the Christmas holidays spirit.In many countries this religious holiday has become a popular, cultural event.
The Roman Catholic Church refers to the story of Three Kings who followed the star of Bethlehem to bring gifts for the infant Jesus. The Three Kings came from "the East" and they are also known as the Three Wise Man or the Magi (people who were priests, philosophers, and magicians). The tradition named the Three Kings and joined each of them with a specific atribute, a precious gift brought in special container - ciboria. 

Melchior, the Arabic sultan, brought the gold.
Caspar, the ruler of the Orient (Gaspar, Casper or Jasper) - the frankincense.
Balthasar, a Nubian prince from Ethiopia - the myrrh.

Get ready for the Three Kings Day (El Dia de Reyes) with papercraft activity - Free printable Three Wise Men stands for kids.

Free printable Three Wise Men stands for kids.
- print out each template on A4 size paper,

template 1
template 2
template 3 
(for personal use only)
- cut it out,
- colour,
- glue both pieces and attach a paper clip, when glue is dry you can remove a paper clip.